Op datum van veiling (normaal eerste zondag van de maand).

Van 9.30u tot 13u  1ste verdiep

In Marineclub Oostende 3e & 23e Linieregimentsplein Oostende wijk Hazegras

Iedere zondag van 10.30u tot 13u. in de bar van de marineclub gelijksvloer.

Iedere Tweede zondag van de maand

ruilbeurs door de leden van de postzegelkring en Nieuwighedendienst.

 

Ter beschikking van de leden

Bibliotheek waar men allerhande studiemateriaal kan belenen.

Materiaaldienst bestellen van catalogus, insteekboeken, Davo’s, jaarlijkse bijsluiters, enz.

Nieuwighedendienst die de nieuwe zegels voor U besteld en de tweede  zondag van de maand kunnen afgehaald worden. 

 

Op de agenda:

Begroeting door de Voorzitter.

Gratis tombola voor de aanwezige leden.

Ruil onder de leden (ook iedere zondag).

Maandelijkse Veiling (eerste zondag van de maand).

Trekking betalende tombola.

OM LID TE WORDEN:  9 euro voor het postzegeljaar september 2019 - 

Rekeningnummer Kon. Postzegelclub280-0438663-66 

Bic: GEBABEBB  IBAN: BE07 2800 4386.6366